Jeremy Irons  (เจเรมี่ ไอรอนส์)

Jeremy Irons (เจเรมี่ ไอรอนส์)

ชื่ออังกฤษ:

Jeremy Irons

ชื่อไทย:

เจเรมี่ ไอรอนส์

วันเกิด:

19/09/1948

ส่วนสูง:

189 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

อังกฤษ สหราชอาณาจักร

ผลงานหนังของ : Jeremy Irons (เจเรมี่ ไอรอนส์)

Justice League จัสติซ ลีก ปี 2017 IMDB:7.5

จากความตื่นตัวเรื่องการกอบกู้ศรัทธาจากมนุษย์ และด้วยแรงบันดาลใจจากความเสียสละของซูเปอร์แมน บรูซ เวย์...

7.5 IMDB Rating
Margin Call เงินเดือด ปี 2012 IMDB:7.1

พนักงานหนุ่มเลือดใหม่ไฟแรง เซ็ธ แบรกแมน (เพนน์ แบดจ์ลีย์) จากซี่รี่ส์ Gossip Girl และ ปีเตอร์ ซัลลีแ...

7.1 IMDB Rating