Ezra  Miller  (เอซรา มิลเลอร์)

Ezra Miller (เอซรา มิลเลอร์)

ชื่ออังกฤษ:

Ezra Miller

ชื่อไทย:

เอซรา มิลเลอร์

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

168 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Ezra Miller (เอซรา มิลเลอร์)

Justice League จัสติซ ลีก ปี 2017 IMDB:7.5

จากความตื่นตัวเรื่องการกอบกู้ศรัทธาจากมนุษย์ และด้วยแรงบันดาลใจจากความเสียสละของซูเปอร์แมน บรูซ เวย์...

7.5 IMDB Rating