Shinnosuke Mitsushima  (ชินโนะสึเกะ มิตสึชิมะ)

Shinnosuke Mitsushima (ชินโนะสึเกะ มิตสึชิมะ)

ชื่ออังกฤษ:

Shinnosuke Mitsushima

ชื่อไทย:

ชินโนะสึเกะ มิตสึชิมะ

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานหนังของ : Shinnosuke Mitsushima (ชินโนะสึเกะ มิตสึชิมะ)

Ancien and the Magic Tablet Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari ปี 2017 IMDB:6.5

Ancien and the Magic Tablet Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari

6.5 IMDB Rating