Joe Morton  (โจ มอร์ตัน)

Joe Morton (โจ มอร์ตัน)

ชื่ออังกฤษ:

Joe Morton

ชื่อไทย:

โจ มอร์ตัน

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

175 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Joe Morton (โจ มอร์ตัน)

Justice League จัสติซ ลีก ปี 2017 IMDB:7.5

จากความตื่นตัวเรื่องการกอบกู้ศรัทธาจากมนุษย์ และด้วยแรงบันดาลใจจากความเสียสละของซูเปอร์แมน บรูซ เวย์...

7.5 IMDB Rating