Jesse Eisenberg  (เจสซี่ ไอเซนเบิร์ก)

Jesse Eisenberg (เจสซี่ ไอเซนเบิร์ก)

ชื่ออังกฤษ:

Jesse Eisenberg

ชื่อไทย:

เจสซี่ ไอเซนเบิร์ก

วันเกิด:

05/10/1983

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Jesse Eisenberg (เจสซี่ ไอเซนเบิร์ก)

Justice League จัสติซ ลีก ปี 2017 IMDB:7.5

จากความตื่นตัวเรื่องการกอบกู้ศรัทธาจากมนุษย์ และด้วยแรงบันดาลใจจากความเสียสละของซูเปอร์แมน บรูซ เวย์...

7.5 IMDB Rating